މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އުނގޫފާރު ބަނދަރަށް ރާގޮނޑި އައިނެއް ވަދެއްޖެ

އުނގޫފާރު ބަނދަރަށް ރާގަނޑި އައިނެއް ވަދެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބަނދަރަށް ޖަމާވެފައެވެ. އަދި ދާ ޖަހައިގެން ހިފުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 
މަސް ހިފުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ