މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ތަކެތި ދޫކުރުން ކުރިޔަށް ދަނީ

ފައިނު ކައުންސިލުން ދަނޑުވެރިންނަށް ގަސްކާނާ ގެނެސްދީ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ފައިނުގައި ކުރަމުން ގެންދާ މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެެނެސް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފާއިތުވި 4 އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން، މި އަހަރުވެސް ދަނޑުވެރިން އެދުނު ކާނާ އާއި ބޭސްތައް ގަނޑުކޮށް ގެނެސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިނު ކައުންސިލުންނެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ 87 ދަނޑު ބިމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭހުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ގެނެސް ދޫކޫރަން ފަށާފައެވެ. 

ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާނާއާއި ބޭހުގެ އަގު ޢަދާ ކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކައުންސިލުން ދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ކާނާއާއި ބޭސް ހޯދަން ދަތިވެ ދަނޑު ނުހެއްދި ތިބެން ނުޖެހޭކަން ދަނޑުވެރިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ