މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު - ފޮޓޯ: ސަން

ދުވާފަރުގައި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު، ފާއިތުވި 1441 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ މި މުބާރަތަކީ، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދުގެ " އިސްލާމް ދީނާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު " ގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތަކެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިން ފަސްކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.

މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ނެރުއްވާފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވާގޮތުން، މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދުވާފަރު ރައްޔިތުންނަށް، ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވަން ބާރުއަޅާ، އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ. 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް ދާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު 10:30 ން 15:00 އަށް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދުގެ އޮފީހުގައެވެ. މި މުބާރާތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7544111 ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ