މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަތޮޅުގެ އެއްވަނަ ކައުންސިލަކަށް ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް

ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ކައުންސިލަކަށް ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އާންމު ކުރެއްވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ކިނޮޅަސް ކައުންސިލެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ފައިނު ކައުންސިލެވެ. އަދި 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލެވެ. 

މުޅި ރާއްޖެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގައިވެސް ރ. އަތޮޅުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވަނީ މި 3 ކައުންސިލެވެ. އެގޮތުން، ކިނޮޅަސް ކައުންސިލުން މުޅި ރާއްޖޭގެ 16 ވަނަ ހޯދި އިރު ފައިނު ކައުންސިލަށް 18 ވަނަ ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވާދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވަނީ، 30 ވަނައެވެ. 

އަތޮޅުގެ،
4 ވަނަ، އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް
5 ވަނަ، ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
6 ވަނަ، ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް
7 ވަނަ، މީދޫ ކައުންސިލް
8 ވަނަ، އަލިފުށި ކައުންސިލް
9 ވަނަ، އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
10 ވަނަ، މާކުރަތު ކައުންސިލް
11 ވަނަ، މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
12 ވަނަ، އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
13 ވަނަ، ދުވާފަރު ކައުންސިލް
14 ވަނަ، އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
15 ވަނަ، ރަސްގެތީމް ކައުންސިލް

ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްއަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކައުންސިލްތައް ރޭންކު ކުރުމަށް އެލްޖީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންޑެކްސްއެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ