މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

އުނގޫފާރަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފި

އުނގޫފާރުން ކޮމިއުނިޓީ ތެރެއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ދާދި ދެންމެއަކު ވަނީ އުނގޫފާރަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ، އެރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ އިސްމީހެއްގެ އާއިލާ މީހެކެވެ. 

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ޒަޔާން ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމީހާގެ ފަރާތުން އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓް ކުރުމުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން މިހާރު ދަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ބައެއް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
75%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ