މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އުނގޫފާރުން އިތުރު 4 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އުނގޫފާރުން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، އުނގޫފާރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ 5 އަށް އަރާފައެވެ. 

އުނގޫފާރުން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން، ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އުނގޫފާރު ރަޙުމަތުﷲ ބޯޓަށް އަރާފައިބާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެބޯޓުގެ މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މިހާރުވަނީ އަންގާފައެވެ.

ދާދި ދެންމެއަކު މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެރަށު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި އެރަށު ރަހުމަތުﷲ ބޯޓުގެ ބައެއް މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ