މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި ފައިނުގެ 56 މީހަކު ކަރަންޓީންގައި

މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓީން ވުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އެންގުމާއި ގުޅިގެން ފައިނުގައިވެސް 56 މީހަކު ކަރަންޓީން ވާންޖެހިއްޖެއެވެ.

މިއަދު އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަންގާފައިވަނީ، އުނގޫފާރުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ، އެތާރީޚްގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، އުނގޫފާރުން އަނބުރާ ރަށަށް އައި ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމަށް އަންގާކަމަށެވެ. 

ސްކޫލްތަކުގެ މިޑްޓަރމް ޗުއްޓީ ދިމާވީ އެދުވަސްވަރަށް ކަމަށްވާތީ، ގިނަ ބަޔަކު އެކި ކަންކަމުގައި އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 

އުނގޫފަރަކީ އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމަށްވެފައި، މި ރީޖަންގެ ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ އުނގޫފާރުގައި ކަމަށްވާތީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އެރަށަށް ދެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ