މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނީޓަރިންގ އަށް ލައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނެސް އެރަށަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީން ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މިމަހު 2 ގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

17%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
17%
ހިނިއައި
17%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ