މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު 2 ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު 2 ކުއްޖަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެރަށު ސްކޫލް 2 ދަރިވަރުން ކަމަށެވެ. 

މީގެ ކުރިން މިމަހު 24 ވަނަ ދުވަހުވެސް އެރަށުން ވަނީ ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އެދުވަހު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 2 މާރޗް ގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި ކުއްޖެކެވެ. ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ އެރަށް މޮނީޓަރިންގއަށް ލާފައެވެ. އަދި ސްކޫލް ކިޔެވުންވެސް ވަނީ ބަންދު ކޮށްފައެވެ. 

ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ