މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

ފައިނުގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ރަށަށް ގެނެސްފި

ފައިނުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ތަކެތި މިއަދު ފައިނަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިއަދު ގެނައި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، މި މަޝްރޫޢުގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއާއި ސިމެންތި އާއި ހިލައިގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ސްޓޯރ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އަދި އާރ އޯ ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއިއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ