މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކިދާނެ ފަސޭހަ އެތައް ގޮތެއް

ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އެކި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން މިވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި،

- ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް   bandeyripay.finance.gov.mv 
- ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން ebanking.bankofmaldives.com.mv/ zakaiy
- ފަހިޕޭ އެޕް  fahipay.mv/zakat 
- ދިރާގު މައި އެކައުންޓް  https://t.co/qaB9H7asdZ

މިފަދަ ފަސޭހަ ގޮތްތައް މިކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މި ފަރުޟު އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެންމެހާ ބޭފުޅުންވެސް ސަމާލުކަން ދެމާތޯއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ