މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

މަޑުއްވަރީގައި މިއަދު ޚުޠުބާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ޕްރެޒެންޓަރ ސޯދިގު

ރ. މަޑުއްވަރީ މަސްޖިދުލް ޢުލާގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަދި މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ މުޙައްމަދު ސޯދިގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ސޯދިގާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން، ސޯދިގު ވިދާޅުވީ، މިއީ ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި ވަގުތީ ހުއްދައަކާއިއެކު ހުކުރު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ސޯދިގު ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ މަޑުއްވަރީއަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އޭނާ ނަމޫނާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ސޯދިގު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލްގެ ރައީސްފަދަ ރަށުގެ އެންމެ އިސް މަޤާމްގައި ހުންނަ ފަރާތަކީ މިފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭފަދަ މީހަކަށް ވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ. 

ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕްރެޒެންޓިންގެ ދާއިރާ ދޫކޮށްލައްވާ ސޯދިގު މިހާރު ހުންނެވީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައެވެ. އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް ހުވާ ކުރުމަށްފަހު އައި ފުރަތަމަ ހުކުރު ޚުޠުބާ ސޯދިގު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އޭނާއަށް ތަޢުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

ސޯދިގުވަނީ ދާދިފަހުން ޚުޠުބާ ކިޔުމުގެ ހުއްދަ ނަންގަވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ