މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ސަރފް ޝެކް އަޅާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަސްމާދޫ!

މޫދު ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ސަރފް ޝެކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 8 ރަށުގެ ލިސްޓްގައި ރ. ރަސްމާދޫ ހިމެނިއްޖެއެެވެ.

މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވީ، މޫދު ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 8 ރަށެއްގައި ސަރފް ޝެކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެމަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލު ކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ.

ސަރފް ޝެކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ:
- ނ. ޅޮހި
- ރ. ރަސްމާދޫ
- ކ. ތުލުސްދޫ
- ކ. ހިންމަފުށި
- ލ. މާބައިދޫ
- ގދ. ގައްދޫ
- ގދ. ވާދޫ
- ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ، މި ރަށްތަކަށް ސަރފް  އަދި  ބޮޑީބޯޑިންގ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން މި ރަށްތަކުގައި ސަރފިންގ ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީންތަކާއި މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރަސްމާދޫއަކީ ރާޅާ އެޅުމުގެ ދާއިރާގައި މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މި ކުޅިވަރުގެ އެންމެ އުހުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކަކީވެސް ރ. ރަސްމާދޫގެ ދަރިންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ