މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ސާމްޕަލްތައް ގެންދިނުމުގެ ދަތުރު ހިލޭ ކޮށްދޭން ގާދޫނި ޓްރާންސްޕޯޓުން ނިންމައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި އުނގޫފާރުން ދެކުނުގައި އޮންނަ ރަށްތަކުން ނަގާ ކޮވިޑް19 ގެ ސާމްޕަލްތައް ހިލޭ އުނގޫފާރާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭން ރ. އަތޮޅުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ގާދޫނި ޓްރާންސްޕޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މިކަން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތީ މިކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ފައިނު އޮންލައިންގެ ފަރާތުން، ގާދޫނި ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި ގުޅާލުމުން ބުނީ، ރ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް މިހާރުވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި ކަމަށް ވެފައި، ރަށްރަށުން ނަގާ ސާމްޕަލްތައް މާލެ ފޮނުވުމަށް އުނގޫފާރާއި ހަމައަށް މިހާރު ގެންދަނީ އަތޮޅު ފެރީގައި ކަމަށް ވެފައި، ކަނޑުގަދަވުން ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަތޮޅު ފެރީ ދަތުރު ނުކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް އުނގޫފާރަށް ނުގެންދެވިފައި ހުންނަކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން، އެ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އުނގޫފާރުން ދެކުނުގެ ރަށްރަށުން ނަގާ ސާމްޕަލްތައް ހިލޭ އުނގޫފާރާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭން ނިންމީ ކަމަށް ރަޝީދު ބުންޏެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ، މިގޮތަށް އެހީތެރިކަންދޭން ނިންމިކަން އަތޮޅު ކައުންސިލާއިވެސް ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނޭ ކަމަށެވެ. 

އޭނާ ބުނީ، ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ އެންމެންވެސް މިކަމުގައި ވެވެން އޮތް ގޮތަކުން އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުން ދީގެން ކަމަށެވެ. 

މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ސާމްޕަލްތައް މާލެ ފޮނުވުމަށް ފޮނުވަން ޖެހެނީ އުނގޫފާރަށެވެ. އެހެންކަމުން، އުނގޫފާރަށް ގެންދިޔުމުގެ ދަތުރު ލަސްވެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސާމްޕަލް ނަގާފައިވެސް ހަތަރު ފަސް ދުވަހުވެސް ކަރަންޓީނުން ނުވީއްލިފާ ތިބެންޖެއެހެއެވެ.  

ސާމްޕަލްތައް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ދަތުރުތަކުގައި އެހީތެރިވާން ނިންމާފައިވާތީ، ގާދޫނި ޓްރާންސްޕޯޓަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ