މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނުން އިތުރު 5 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފައިނުން އިތުރު 5 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ފައިނު އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެއް ގެއެއްގެ 5 ފަރާތެކެވެ. މި ފަރާތްތައް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ޕޯޓަލްއިން އެފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ