މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަލިފުށި މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަލިފުށި މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ.

އަލިފުށިން ކަރަންޓީނުގައި ނެތް މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 24 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެރަށުން އެފަހަރު ޕޮޒިޓިވްވީ އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ. 

ޖުމުލަ 52 ދުވަސްފަހުން އަލިފުށި މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގާފައިވަނީ އަލިފުށި މޮނީޓަރިންގް އިން ނަގާފައި ވަނީ ކޮވިޑް އިތުރަށް ފެތުރިފައި ވޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާންޕަލެއް ނެގެޓިވް ވުމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ