މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ސީވައިއެސް 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ

ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް (ސީވައިއެސް) އިން ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން ފިތުރު އީދު ދުވަހުވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އާމިނަތު ނޫރާ އިބްރާހީމެވެ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު