މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ޢުމަރު އާދަމްގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ހަފްލާ

ރ. ފައިނު ހުކުރު މިސްކިތުގައި ސަޕޯޓް ސްޓަރފެއްގެ މަގާމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި ރ. ފައިނު ރޯޝަނީގޭ ޢުމަރު އާދަމް މަގާމުން ރިޓަޔަރ ވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހަފްލާއެއް މިރޭ ވަނީ ބާއްވާފައި. މި ހަފްލާގައި ވަނީ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފައި. އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެއްވިރު، އެ މަގާމުގައި ޢުމަރު އާދަމް ވަނީ 29 އަހަރާއި 2 މަހާއި 18 ދުވަހު މެދުނުކެނޑި ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވާފައި- ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު