މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17

ކުރުފަލި ޖެހުން - ރ. ފައިނު

ކުރުފަލި ޖެހުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ޢީދުގެ ޙަރަކާތެއްގެެ ގޮތުގައި ކުޅެ އުޅޭ އައިޓަމެކެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ފައިނުގައި މިކުޅިވަރު އަލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު / ޑްރޯން ޝޮޓްތައް: އިބްރާހީމް ޠާއިފް
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ޠާއިފް
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ޠާއިފް
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ޠާއިފް
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ޠާއިފް
ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ޠާއިފް