މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ޢީދަށް ބިލެތް އެޅުން - ރ. ފައިނު

މި ހަރަކާތަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެވެސް ފައިނުގައި ޢީދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ދާނީ، ޢީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި ކުޅިވަރަށް ދައުވަތު އެރުވުމެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު