މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފިރިހެނުންގެ ކުޅިވަރު ރޭސްތައް - ރ. ފައިނު

ތަފާތު އެކިކަހަލަ ރޭސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ 35 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުގެ ފިރިހެނުންގެ ކުޅިވަރުތަކެއް ރޭ ފައިނުގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި މި ހަރަކާތުގައި، ވާދެމުން، ދުވުމުގެ ރޭސްތައް، ގޯނި ރޭސް، ލުނބޯރޭސް ފަދަ ރޭސްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު