މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ޤައުމީ މާމަކާފަ ދުވަހުގެ އާއިލީ ހަވީރު – ރ. ފައިނު

މި އަހަރުގެ ޤައުމީ މާމަކާފަ ދުވަސް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެންވަނީ އާއިލީ ހަވީރެއް އިއްޔެ ބާއްވާފައެވެ. މި ހަވީރުގައި މާމައިންނާއި ކާފައިންނަށް ހަދިޔާ ބެހުން އޮތެވެ. އަދި ދުވަހާއި ގުޅޭ ރައިވަރު، ބަނދި އަދި ޅެން ކިޔުން ފައިނު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު