މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއާއި ގުޅިގެން. ރޭ ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު. މި މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އާމިނަތު ނޫރާ އިބްރާހީމް އަދި ހަސްނާ ބިންތު އިސްމާޢީލް ސިޔާމް - ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު