މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހިނގާލުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އިއްޔެވަނީ ފައިނުގައި ހިނގާލުމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިންވަނީ އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު