މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު ދަނޑުވެރިން ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުން

މިއީ ފައިނު ދަނޑުވެރިން އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސްވަރެެވެ. ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުން ފެންނަނީ މުޅިންވެސް ޝައުގުވެރިކަން ނޫން އިތުރުކަމެއް ނޫނެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީޢު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފޮަޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު