މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ފައިނު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީތައް ގެނެސްފި

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ބައެއް މެޝިނަރީތައް ފައިނަށް މިއަދު ގެނެސްފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ފައިނު ސައިޓުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިއަދު ގެނެސްފައިވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެކްސްކަވޭޓަރާއި، މަގުމަތީ ވަޅުލާ ބައެއް ހޮޅިއާއި ގޭގެއަށް ނަރުދަމާގެ ކޮޅު ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ހޮޅި ކަމަށެވެ. 

އަދި، މިހާރު މިތަކެތި ރަށަށް ގެނެވިފައިވާތީ، އެކިއެކި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު ލަސްނުވެ މަސައްކަތް ފޭށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ވެސްވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮަށްފައިވަނީ، 63344370.14 ރުފިޔާއަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. އެގޮތުން އާރްއޯ އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލާފައިވާއިރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ތަކެތި ރަށަށްވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ. އަދި ގޭގެއަށް ހޮޅި ގުޅާ ތަންތަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދާދިފަހުންވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޖާނޫ 2 weeks ago

މި ސަރުކާރުގެ ބިޔަބޮޑު މަޝްރޫއު.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ