މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ - އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަކާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަކިވަކިން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަކަށް މަހަކު -/6295 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/2000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެން ބޭނުންވާ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ވެސް ލިބެނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި ވެސް ލިބޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކެވެ. 

މި ދެ މަޤާމަށް ވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ، 25 ނޮވެންބަރ 2021  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ