މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޒުވާނުންގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން --

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ މާކުރަތު ޒުވާނުން ދަނޑުގައި ކަރާ އިންދައިފި

ރ. މާކުރަތުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގޮސް ގިނަ ދުވަސްވަމުން ދާތީ އެރަށު ޒުވާނުން ނުކުމެ އެ ދަނޑުގައި ކަރާ އިންދައިފިއެވެ.

ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުން އަންނާތީ މާކުރަތުގެ ޒުވާނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ނުރުހުން ފާޅު ކުރުމަށްފަހު، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ރަށު ޒުވާނުން ވަނީ ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއް ކޮށްފައެވެ. 

އަދި އެ ދަނޑުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވަނީ އިންދާފައެވެ. 

އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ އެ ދަނޑުގައި ކަރާގެ އިތުރުން ކޮޕީ ގަސް އިންދައިފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.
އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ
އަދި ދަނޑުގައި ކަރާ އިންދަން ނިންމީ އެ ދަނޑުގައި ނުކުޅެވޭ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ރޯދައަށް ކަރާ ލިބުމަކީ ވެސް މާ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ޒުވާނުންނަށް ފެންނާތީ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ދުވާލު ދެ އިރު އެ ގަސްތަކަށް ފެންދިނުމަށް ޒުވާނުން ނިންމާފައި ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވި މާކުރަތުގެ ޒުވާނުން ވަނީ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ޒުވާނުންގެ އަޑުއެއްސެވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަންއާ ދިމާކޮށް އެ ރަށުގައި ޓާފް ދަނޑެއް އަޅާތީ އެކަމާވެސް މާކުރަތުގެ ޒުވާނުން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ.

މާކުރަތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމުނުތާ 1 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށް އެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރީ ވީއޭއެމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ވީއޭއެމްކޯ) އާއެވެ. 

ސެޕްޓެމްބަރު 27، 2020 ގައި މާކުރަތު ދަނޑާއިއެކު ރ.ދުވާފަރާއި ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގެ ޓާފު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ވީއޭއެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 120 ދުވަސް ތެރޭގައި އެ 3 ދަނޑުވެސް ނިންމުމަށެވެ. 
ދަނޑުގައި ކަރާ އޮށް އިންދަނީ - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ
މާކުރަތު ޒުވާނުން ބޭއްވި އިހުތިޖާޖުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ޒުވާނަކު ބުނީ ޓާފު ދަނޑަކީ ޒުވާނުންގެ އުންމީދާ ގުޅިފައިވާ ދަނޑެއް ކަމަށާއި އެ ދަނޑު ނިމޭނެ ދުވަހަކަށް ޒުވާނުން އިންތިޒާރުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޒުވާނުން ބުނީ އެރަށަކީ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވާ ރަށެއް ނަމަވެސް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ އެފަދަ މުބާރާތެއް ވެސް ނުބޭއްވި އެތައް އަހަރެއް މިހާރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާނަމަ ޒުވާނުންގެ އިހުތިޖާޖުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

މިކަމާ ގުޅިގެން "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަމީޒު ވިދާޅުވީ ޓާފް ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ ފަހުން ޓާފް އެޅުމަށް ވީއޭއެމްކޯއަށް ހަވާލުކުރި ކަމަށާއި ސަބްބޭސް ސާފުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމަށް 4 ލައްކަ ރުފިޔާ އިތުރަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކަމަށެވެ. 

ރަމީޒު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް އެ ކުންފުންޏާ ގުޅަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ދާނެ ކަމަށް ބުނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.


މިނިސްޓްރީއިން ބުނަމުން އަންނަނީ ވީއޭއެމްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ގިނަ ކަމުން ނާދެވެނީ ކަމަށް. ވީއޭއެމްކޯއިން ދުވާފަރު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ވާއިރު އެ ރަށަށް ފަހު މާކުރަތުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިން ނިންނި ނަމަވެސް އެ ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު ވީ ނުވީއެއް ނޭނގޭ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިކަމާ ގުޅިގެން ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދަން ފައިނު އޮންލައިންއިން ކުރިމަސައްކަތް އަދި ވަނީ ކާމިޔާބު ނުވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙުސްނީ 5 months ago

ކާބޯތަކެތިން ނަފާ ހޯޑައިގެން ތި ދަނޑު ހަދަން ވީ. ބޯހަލާކު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ