މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރ. އަތޮޅުގެ 3 ޓީމެއް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރ. އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ ޖުމުލަ 91 ރަށަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ، ދުވާފަރު، އިންނަމާދޫ އަދި އިނގުރައިދޫއެވެ. 

މި ޓީމްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު ޓީމްތައް ދަނީ މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. 

އެކި އަތޮޅުތައް ވަކިވަކިން ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުގެ މެޗްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަންނަ މާޗް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިންނަމާދޫ އަދި ދުވާފަރެވެ. 

7 މާޗް ގައި ކުޅޭ މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ދުވާފަރު އަދި އިނގުރައިދޫއެވެ. އަތޮޅު ރައުންޑުގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ފަހު މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިނގުރައިދޫ އަދި އިންނަމާދޫއެވެ. މި މެޗް އޮންނާނީ މާޗް 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ރ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ އިނގުރައިދޫއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ