މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

ހިދުމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރަން ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން އެވޯޑު ދެނީ

ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަގުހުރި ހިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހާއްސަ އެވޯޑުތަކެއް ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކެއްގައި ފޭސްބޫކްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، މި އެވޯޑުތަކީ އެ ރަށުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޖުމުލަ 3 އެވޯޑެއް ތައާރަފު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް އެވޯޑަކީ "މާރާދަ އެވޯޑު" އެވެ. އެ ކައުންސިލުން ބުނީ، މި އެވޯޑަކީ ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑެއް ކަމަށެވެ. 

ދެން ތައާރަފު ކުރާ އިތުރު އެވޯޑެއް ކަމުގައިވާ "ދާންނާ އެވޯޑު" އަކީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. އަދި 3 ވަނަ އެވޯޑު ކަމަށްވާ "ރަންނާ އެވޯޑު" އަކީ މުޖުތަމައަށް އަގު ނުކުރެވޭފަދަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑެއް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން ބުނީ، މި އަހަރު ދޭން ފަށާ މި އެވޯޑުތައް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި އަހަރުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13 މާރޗް 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ގަމާރު 10 months ago

ފައިނު ކައުންސިލަކަށް ނުކެރޭ ތިކަހަކަކަމެއް ހިންގާލާކަށް. މުސާރަ ނަގައިގެން ތިބެނީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ