މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

އުނގޫފާރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ރ. އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުނގޫފާރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ހައިޑްރޯފޮނިކްސް ޓެކްނޮލޮޖީ" ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްއިންދާ ހައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ޖުމުލަ 32 ބައިވެރިން ބައިވެރިވި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަފްލާ އިއްޔެރޭ އަތޮޅު ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައިވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފްލާގައިވަނީ، މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ. ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނާސިފާއި އަދި ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދެވެ.

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގައި، އުނގޫފާރު، ދުވާފަރު، ރަސްމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ