މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް / އީމާން

ރ. ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ: ހުޅުދުއްފާރުގައި މޫދު ކުޅިވަރުތަކެއް ބާއްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ރ. ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ 2022" ގެ ދެވަނަ ހަރަކާތް ހުޅުދުއްފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި އެ ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު އަޙްމަދު އާތިފްގެ އިތުރުން ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނާސިފެވެ.

މޫދުކުޅިވަރުގެ އެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަމުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމާއި މޫދު ކުޅިވަރުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ސްކޫލްތަކާއި އާއްމުންނަށް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ. މޫދު އެ ހަރަކާތުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރިސޯޓަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހުޅުދުއްފާރު، ރ. އުނގޫފާރު، ރ. މާކުރަތު، ރ. ރަސްމާދޫ އަދި ރ. އިންނަމާދު ސްކޫލުގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއާ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު އެހަރަކާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ