މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ފައިނު ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ 3 ބުރީގެ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. 

އެ ކުންފުނިން ފައިނު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  15،268،826.02ރ (ފަނަރަމިލިއަން ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ދެ ލާރި) އަށް މި މަސައްކަތް 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ފައިނު ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އެއްކޮށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ