މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނު ސްކޫލްގައި ހަރަކާތްތަކެއް

ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނު ސްކޫލުން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރޭ ވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ހަފްލާގައިވަނީ ބެލެނިވެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި 5 އަހަރު ބެލެނިވެރިންގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފައެވެ. އަދި ވިދިވިދިގެން 5 އަހަރު ޕީޓީއޭގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަނީ އެވޯޑެއް ދީފައެވެ. 

އެ ހަފްލާގައި ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުންވަނީ 3 އައިޓަމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރުވަނީ ބެލެނިވެރިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ހަވީރުގައި ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުންއޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިރޭވަނީ ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ވެސް ކުޅެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ