މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސް

ފޭސް މަސްރޭހުގައި 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވަރސް ގެ ފަރާތުން 28 ޖުލައި ގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މަސްރޭހުގައި 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އެ ޖަމިއްޔާއިން އަލުން ފެށި މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި 10 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ދޯނިފަހަރާ ޑިންގީ ފަހަރުގައި ވެސް މަހަށްފުރާގޮތަށް ޓީމްތައް ބައިވެރި ކުރެވެއެވެ. 

މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން، އެންމެ ބަރު މަސް ބާނާ ފަރާތަކަށް 500 ރުފިޔާ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދާ ޓީމަށް 1500 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް 6 މެންބަރުން ހިމެނެންޖެހޭއިރު، މަދުވެގެން 4 މެންބަރުން މަހަށް ފުރަންޖެހެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ