މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރަސްގެތީމުގައި އަންހެނަކު ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެ

ރަސްގެތީމުގައި އަންހެނަކު ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ އިއްޔެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ސައިކަލު ވެއްޓިފައިވަނީ އެރަށު ޓީ ޖެޓީ އިން ބޭރަށް ކަނޑަށް ކަމަށްވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ސައިކަލް ދުއްވަން އިނީ އަންހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަހަތުގައި ވެސް އިތުރު އަންހެނަކު އިންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

ބުދަ ދުވަހު ހިނގިކަމަށް ބުނާ މި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެއް ދުވަސްފަހުން، އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދާލުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިކަން އަދި ގެންދަނީ ޔަގީން ކުރައްވަމުން ކަަމަށެވެ. އެހެން ވިދާޅުވުމަށްފަހު އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުމުން މައުލޫމާތު އަރުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ފޯން ނިންމާލެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވެސް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ ވަރަށް ބިޒީ ކަމަށާއި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާފައި ގުޅުއްވާނެކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސަށް ގުޅާލުމުން ވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ ތަފުސީލެއް ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ