މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުރްއާން މުބާރާތުގައި ފައިނުން 11 ދަރިވަރުން

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ފައިނުން 11 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އޮޑިޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އޮޑިޝަންއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި ބައިވެރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުބާރާތުގައު ބައިވެރި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ. 
އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް—
އެގޮތުން ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފީގައި ހަތަރު ދަރިވަރަކު ހިމެނޭއިރު ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފީގައި ހަތް ދަރިވަރަކު ހިމެނެއެވެ. 
 
މި މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުން ހިވުމަށް އެކި ރަށްރަށުގައި މިހާރުވެސް ދަނީ އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.  

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
50%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ