މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ސްކޫލް

ފައިނު ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބެޖާއި މޮނިއުމަންޓް ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް

ފައިނު ސްކޫލްގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެ ސްކޫލްގެ ބެޖާއި މޮނިއުމަންޓް ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ފައިނު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސްކޫލްގެ ބެޖާއި މޮނިއުމަންޓް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. 

މި މުބާރާތުގައި ޑިޒައިން ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފައިނު ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ވެސް އެ ސްކޫލުން ބުނެއެވެ. 

މި މުބާރާތާއިއެކު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާއެކު، މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. ޑިޒައިން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

ފައިނު ސްކޫލްގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުވަނީ ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

29%
އުފާވި
14%
ދެރަވި
14%
ހިނިއައި
43%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ