މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒު

އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފައިނުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އިސް ރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން އިއްޔެ ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްރަށްވެހިންގެ މަސް ދަތުރަކާއި ކަނބަލުންނަަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިމެނެއެވެ. 
ކަނބަލުންނަށް ބޭއްވި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒު
ފިރިހެނުންނަށް ބޭއްވި މަސްދަތުރުގައި 3 ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

އަދި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގައި ވެސް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

މި ދެހަރަކާތް ނިމުމުން ވެސް ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަަށް ވަނީ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދީފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ