މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ޕީޕީއެމްގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސަކަށް ނާސިރު

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕީޕީއެމްގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސަކަށް ރ.ފައިނު، ފަޒާ، އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ ނާސިރެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން، ދެން އެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ ރ. އިނގުރައިދޫ، ނިލޯފަރުގެ، ޙަސަން ގާސިމެވެ.

މިގޮތުން، ރ. ފައިނުގާ ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 71 ވޯޓު ލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 66 ވޯޓު ލިބިފައިވަނީ ނާސިރަށެވެ. މިފޮށިން ގާސިމަށް ލިބިފައިވަނީ 5 ވޯޓެވެ.

ރަސްމާދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަށް 64 ވޯޓު ލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ދެ ވޯޓު ވަނީ ބާތިލުވެފައެވެ. ބާކީ 62 ވޯޓުގެ ތެރެއިން، 47 ވޯޓު ނާސިރަށް ލިބިފައިވާއިރު، ގާސިމަށް ލިބިފައިވަނީ 15 ވޯޓެވެ.

އިނގުރައިދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަށް 89 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު، މިފޮށިން 63 ވޯޓު ހޯދީ ގާސިމެވެ. މިފޮށިން ނާސިރަށް ލިބިފައިވަނީ 26 ވޯޓެވެ.

އިންނަމާދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 133 މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ. މިފޮށިން ދެ ވޯޓު ބާތިލުވީއިރު ބާކީ ހުރި ވޯޓުތައް ބެހިފައިވަނީ ހަމަހަމައަށެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވެސް އެރަށުން 65 ވޯޓު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ދެން އޮތް، ކިނޮޅަހުގެ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 38 މީހުންނެވެ. މިފޮށިން 28 ވޯޓު ނާސިރަށް ލިބިފައިވާއިރު ގާސިމަށް ލިބުނީ 10 ވޯޓެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށިން ކުރި ހޯދީ ގާސިމެވެ. އޭނާއަށް 30 ވޯޓު ލިބުނު އިރު ނާސިރަށް ލިބުނީ 26 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން މި ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން 70 ވޯޓުގެ ތަފާތަކުން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސަކަށް ނާސިރު ވަނީ އިންތިހާބުވެފައެވެ. 

ނާސިރަކީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރާއި ތިންވަނަ ދައުރުގައި ވެސް އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 

މިއީ ޕީޕީއެމުން މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެތެރޭގެ އިންތިހާބެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙަސަނާ 1 year ago

އިންނަމާދޫ ފޮށްޓަށް 133 މީހުން ވޯޓުލީއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 2 ވޯޓު ބާތިލުވެފައި، ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް 65 ވޯޓު ލިބުނީމާ، ޖުލަ އެވަނީ 132 ވޯޓު. އެހެންވީއިރު، އަނެއް ވޯޓަށް ވީ ކިހިނެއް؟ ހިސާބުގެ އަދަދުތަކެއް ލިޔާއިރު، އެ އެއްޗެހި ދިމާވޭތޯ ބަލާލުމެއް ވެސް ނޯވޭދޯ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ