މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހެލްތު ސެންޓަރުން ހޯދައިފި

ފައިނުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ކުޅުނު އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ފައިނު ސްކޫލްގެ ޓީމެވެ. 

މި މެޗް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 6 - 1 އިންނެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ފުޓްސަލް ކިންގް އަދި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ފައިނު ސްކޫލް ޓީމްގެ ޢަބްދުއް ޝަހީދު އިބްރާހީމެވެ. 

މުބާރާތުގެ ޓޮޕް ފައިވް އަކީ:
- ޢަބްދުއް ޝަހީދު އިބްރާހިމް
- ޙަސަން ވަޙީދު
- މުޙައްމަދު މުނައްވަރު
- ޙުސައިން އިބްރާހީމް މަނިކު
- ޢަބްދުﷲ ފައިސަލް

މިއީ ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ