މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

ފައިނު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިމަހު 24 ގައި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ފައިނު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނީ، މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އެރޭގެ 8:30 ގައި ފައިނު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި ކަމަށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހިއްސާ ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހުގެ 7 ދުވަސް ކުރިން ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރާ ރިޕޯޓުތައް އާންމު ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ބުނެއެވެ. އެއާއި އެއްގޮތަށް އެ ރިޕޯޓުތައް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ