މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ފައިނުން ގޯތިލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފި

ފައިނުން މި އަހަރު ދޫކުރާ ގޯތިތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ކައުންސިލުން އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަދި އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ކަމަށާއި ލިސްޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 27 މާރިޗު 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13.00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އިއުލާނާއިއެކު ވަނީ ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓުވެސް އާންމު ކޮށްފައެވެ. 

ފައިނުން މިފަހަރު ދޫކުރަން އިއުލާނުކުރި 30 ގޯއްޗަށް ޖުމުލަ 66 ފަރާތަކުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ފައިނުން އެންމެފަހުން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ