މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

​ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަޒީފާގެ ތިން ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ވަކިވަކިން ކޮށްފައިވާ ތިން އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ޑްރައިވަރ އަދި ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގާމަށް މީހުން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. 

މި ތިން މަގާމަށްވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ