މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ފައިނުން ގޯތިލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ފައިނުން ދޫކުރުމަށް ނިންމާ އިއުލާނުކުރި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މިއަދު އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ޝީޓާއި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ލިބިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމްތަކަށް ބަލާ ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް، ދާއިމީ ލިސްޓް މިހާރު އާންމު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން ގޯތިލިބޭ 30 މީހުންގެ ލިސްޓް މިއަދު ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ. މި ގޯތިތަކަކީ ފައިނުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ސަރަހައްދުގެ ހުޅަނގުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކެކެވެ. 

ފައިނުން މިފަހަރު ދޫކުރަން އިއުލާނުކުރި 30 ގޯއްޗަށް ޖުމުލަ 66 ފަރާތަކުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ފައިނުން އެންމެފަހުން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ