މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިއްތިހާދު

ކިނޮޅަހު ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޒުނާނަތުއަށް

ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމިއްޔަތުއް އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ ޒުނާނަތު ބިންތު ބިންތު އަބްދުއް ލަތީފް ހޯދައިފިއެވެ.

ތިން ރައުންޑަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތަށް ބޭއްވި އޮޑިޝަން އިން 20 ބައިވެރިއަކު ވަނީ ހޮވާފައެވެ. އަދި އެ ބައިވެރިންނަށް 20 ދުވަހުގެ ޓްރޭނިންގ އެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ބައިވެެރިންނަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު މުބާރާތުގެ ދެވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ހިޝާމް އިސްމާއީލްއެވެ. ތިންވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ފާތިމަތު ޝަބާއެވެ. 

މި މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރި ޖަމިއްޔަތުއް އިއްތިހާދުން ވަނީ މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށާއި މުބާރާތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެެރިކަން ދިން ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މިއީ ކިނޮޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރްއާން މުބާރާތެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ