މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒު

​ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އެ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖީއެސް 3 ގެ ރޭންކްގެ އެ މަގާމަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 4465 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެކި އެލަވަންސްތައް ލިބޭނެގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖުލައި 2023 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް އެ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ