މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޯޕަންޑޭއެއް ރ. އަތޮޅުގައި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އޯޕަންޑޭއެއް ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅެން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި އޯޕަންޑޭ ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހު 9 އަދި 10 ގައި އުނގޫފާރުގައެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން އެއް ރަށަކުން 4 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބައިވެރިވާނަމަ އެރަށަކަށް ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އޯޕަންޑޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އޯލެވް އިމްތިހާނުގެ 1 މާއްދާއިން ފާސްވުމެވެ.

މޮ އޯޕަންޑޭގައި ފޯމް ފުރުން، އިސްކޮޅު އަދި ބަރުދަން ބެލުމުގެ އިތުރުން އިންޓަވިއު ވަގުތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 9925088 އަށް ގުޅުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އެދެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ