މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު

​ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ފައިނަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފައިނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް މިއަދު ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ފައިނުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. 

މި ދަތުރުފުޅުގައި ފައިނުގައި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއެކު ބައްދަލުކުރުމަށް ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެއެވެ. 

އަދި ފައިނު އިންޖީނުގޭގެ އާ އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވާނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ