މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މުބާރާތުގެ ތެރެއިން : ފޮޓޯ: އިއްތިހާދު

​ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 12 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 12 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ކިނޮޅަހު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެށި މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ، ޝޫޓަރސް ޔުނައިޓެޑް، ކުލަބް ކުރުމަގު، ޔޫކޭ ސްޕޯޓްސް އަދި އެފްސީ ދި އިންވިޒިބަލްއެވެ. 

މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ އިންވިސިބަލް އަދި ކުރުމަގެވެ. މި މެޗް 3 - 1 އިން އިންވިސިބަލް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، ދެވަނަ މެޗްގައި ޔޫކޭ ސްޕޯޓްސްއާއި ވާދަކޮށް ޝޫޓަރސް އިން މެޗް ކާމިޔާބު ކުރީ 1 - 0 އިންނެވެ. 

މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗްގައި ކުރުމަގު އިން ވަނީ 1 - 0 އިން ޔޫކޭ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށްފައެވެ. ހަތަރުވަނަ މެޗް ވެސް ޝޫޓަރސް އިން އިންވިސިބަލް އާއި ބައްދަލުކޮށް ކާމިޔާބު ކުރީ 1 - 0 އިންނެވެ. 

ފަސްވަނަ މެޗް ޔޫކެ ސްޕޯޓްސް އާއި ދެކޮޅަށްކުޅެ އިންވިސިބަލް އިން ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ކުރުމަގެވެ.

މި މުބާރާތަކީ އެ ރަށު އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ހިންގާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކުރުމަގު 6 months ago

ރަނގަޅުކޮށްލާ ބުރޯ.. މިދިޔައަހަރު ކުރުމަގު ފައިނަލް ކާމިޔާބުކުރީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ